top of page

Primăvara poeților hunedoreniCum altfel ne-am fi putut întâlni cu primăvara care a venit, cum altfel i-am fi

putut deschide porțile inimilor noastre dacă nu dedicând ceasuri speciale poeziei? Am

serbat, așadar, și în acest an, Ziua Internațională a Poeziei împreună, creatorii de

poezie și iubitorii ei. Cei care au stabilit ca ziua de 21 martie să fie ziua poeziei din

întreaga lume au avut în vedere, sigur, emoția și bucuria pe care le simțim de îndată

ce renaște întreaga natură. De aceea și noi, în această zi am fost împreună, am lăsat în

urmă răsufletul rece al iernii și am privit cu speranțe renăscute spre viața care nu

încetează să palpite în fiecare colț de natură.


Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, cu sprijinul

Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Asociația Oamenilor de Cultură

și Artă din Județul Hunedoara, a încheiat, așadar, seria activităților culturale

organizate în luna martie cu o manifestare artistică dedicată Zilei Internaționale a

Poeziei. În această zi, 21 martie, la Sala de Lectură a bibliotecii, a avut loc o

emoționantă întâlnire cu poeți hunedoreni care au prezentat publicului un florilegiu

de poezii din creația proprie. Moderatorul manifestării a fost cunoscutul jurnalist

Tiberiu Vințan, om de aleasă cultură și bun cunoscător al poeților hunedoreni,

care a ghidat publicul prin universul plin de farmec al poeziei.


Ne-am bucurat de prezența domnului Costel Avram, administrator public în

cadrul Consiliului Județean Hunedoara, prieten bun al bibliotecii, iubitor de cultură,

care este mereu alături de noi și ne sprijină în organizarea activităților culturale. Cu

acest prilej, domnul Costel Avram a făcut un gest impresionant, înmânând din partea

Consiliului Județean Hunedoara poetei Elisabeta Bogățan o Diplomă de excelență

post mortem pentru scriitorul și omul de cultură Ioan Dan Bălan în semn de apreciere

și recunoștință pentru întreaga creație dedicată literaturii, culturii și promovării

moștenirii spirituale hunedorene.


A fost prezent alături de noi și subprefectul județului Hunedoara, domnul

Gheorghe-Bogdan Urdea.

Cu mai bine de 150 de ani în urmă, poetul francez Charles Baudelaire

considera că „Orice om sănătos poate rezista fără mâncare două zile - dar nu și

fără poezie”. Este un adevăr cu care milioane de iubitori de poezie sunt de

acord, iar proclamarea, în 1999, a zilei de 21 martie ca Zi Internațională a

Poeziei de către UNESCO a fost primită cu entuziasm de toți cei care iubesc

poezia, fie poeți, fie cititori. Întâlnirea cu poezia este întotdeauna un prilej de

bucurie pentru suflet, este un prilej de a crea o apropiere unică între poeți și cei

care iubesc universul liric.


Poeții hunedoreni care au cinstit prin creația lor Ziua Internațională a

Poeziei – Ana Almășana Ciontea, Camelia Ardelean, Marioara Ardelean,

Elisabeta Bogățan, Andrei Caucar, Anca Ciolca, Mirela Cocheci, Ianina-Ulpia

Cupșan Morar, Valentin David, Gelu Dobrescu, Dumitru Dumitrescu, Mariana

Ghicioi, Nora Hruban, Radu Igna, Virgil Iovița, Daniel Marian, Florentina

Mitrică, Dorel Neamțu, Mariana Pândaru, Larisa Petruț, Carmen Pinte, Paulina

Popa, Maria Sângerean-Sibioara, Aurelian Sârbu, Miron Simedrea, Constantin

Stancu, Victoria Stoian, Dumitru Tâlvescu, Tiberiu Vințan, Robert Vladu – sunt

prietenii constanți și sinceri ai Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu”

Hunedoara - Deva, poeți pentru care biblioteca este a doua casă, o casă

primitoare ce le oferă ambianța propice de a-și deschide sufletul prin versurile

pe care le-au creat cu talent și inspirație. Ambianța poetică realizată de

organizatorii evenimentului a fost întregită de o serie de panouri pe care se

găseau cele mai reprezentative creații ale poeților hunedoreni. Această întâlnire

cu poezia, la început de primăvară, a reprezentat o nouă modalitate de racordare

a bibliotecii noastre la viața culturală de bună calitate. Cuvintele poetului Tudor


Arghezi sintetizează perfect tot ce înseamnă pentru noi poezia și de ce ținem să

o omagiem an de an: „Poezia este copilul care rămâne în sufletul adolescentului,

al omului matur și al bătrânilor, peste durere, dezamăgire și suferință”.

De mii de ani, din zorii omenirii, poezia a făcut parte din sufletul

oamenilor, poezia a fost oglinda sufletului lor, poezia a exprimat cele mai

profunde și mai tainice sentimente și gânduri ale omului.

Marele prozator englez Somerset Maugham a dat o excelentă și completă

definiție a poeziei: „Coroana literaturii este poezia. Poezia este finalul și țelul

literaturii. Ea reprezintă cea mai sublimă activitate a minții umane; constituie

atingerea frumuseții și delicateții. Prozatorul nu poate face altceva decât să se

dea la o parte atunci când trece poetul”.


Sunt cuvinte mai mult decât elocvente pentru a înțelege rolul copleșitor pe care

îl are poezia în dezvoltarea personalității omului. În toate etapele vieții noastre avem

nevoie de poezie ca de aer, poezia ne formează sensibilitatea sufletului, ne modelează

gândirea, ne stârnește curiozitatea de a interpreta mesajele uneori încifrate în versuri

bine meșteșugite. Nu întâmplător, un alt mare scriitor, poetul Walt Whitman, spunea,

pe drept cuvânt, că „pentru a exista mari poeți este nevoie de mari cititori”.

Acești cititori se formează în timp, prin contactul frecvent cu poezii

valoroase în care se simte autentica vibrație artistică și în care harul poetic al

autorului apare ca o aură ce înnobilează întregul text.

Este exact ceea ce noi dorim să facem prin întâlnirile cu poeții și cu

creația lor, prin atragerea unui public tot mai numeros și din ce în ce mai

interesat de această miraculoasă formă de expresie artistică pe care o

întruchipează poezia.

Iată de ce le-am mulțumit acestor neobosiți „ucenici la cuvinte” pentru

prietenia sinceră, adevărată pe care ne-o arată de fiecare dată. Biblioteca Județeană


„Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva a fost, este și va fi întotdeauna un adevărat

prieten al scriitorilor noștri, al poeților. Întâlnirea noastră nu a fost, nici pe departe, o

activitate pe care doar „o bifăm” și o considerăm o formalitate. A fost o caldă

revedere a unor prieteni adevărați, o întâlnire cu poezia noastră, o întâlnire care ne-a

umplut inimile de bucurie.


Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara
133 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page