top of page

Primaria Municipiului Hunedoara, angajază recenzori pentru Recensământ 2022: vezi condițiile

Începe Recensământul populației!

Primăria Municipiului Hunedoara a demarat procedura de înscriere ca personal de recensământ la Recensământul populației și locuințelor Runda 2021.

ANUNȚUL cu condițiile pe care trebuie să le îndeplinească personalul de recensământ și CEREREA de înscriere ca personal de recensământ sunt publicate pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara, la adresa: https://www.primariahunedoara.ro/.../sti.../recensamant-2021 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU: • Un număr de 14 recenzori plus 2 recenzori de rezervă pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din Municipiul Hunedoara • Un număr de 54 recenzori plus 5 recenzori de rezervă pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul Hunedoara • Un număr de 4 recenzori-șefi plus un recenzor-șef de rezervă pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul Hunedoara • Un coordonator la nivel de UAT plus un coordonator de rezervă pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din Municipiul Hunedoara MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR: Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior; Colectarea datelor în teren: autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022 recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022 LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII Pe teren, în limitele administrative ale localității Hunedoara (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT) În spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA) CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR: • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie; • Minimum studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiție eliminatorie; • Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie; • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete; • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros; • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare; • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune; • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoașterea și a limbii acelei etnii și a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfășurarea muncii sale pe teren; • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol) reprezintă un avantaj. ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru #RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021. CONDIȚII SPECIFICE • Muncă pe teren; • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei); • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă și /sau duminică). Notă: Cererile de înscriere însoțite de actele doveditoare ale îndeplinirii condițiilor solicitate (copie CI, acte de studii și cazier judiciar) vor fi depuse la sediul Primăriei municipiului Hunedoara sau pe email info@primariahunedoara.ro sau cic@primariahunedoara.ro. Data limită pentru înscriere este 18.02.2022.68 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page