top of page

Profil de cărturar: Ovid Densusianu

COMUNICAT DE PRESĂ


Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la nașterea și 85 de ani de la

moartea lui Ovid Densusianu, savantul român al cărui nume îl poartă biblioteca

noastră.


Lingvist, critic și istoric literar, folclorist, poet și gazetar, om de cultură

complet, viața și creația acestui important om de litere vor fi evocate în cadrul

unei manifestări cultural-educative intitulate „Profil de cărturar: Ovid

Densusianu”, care va avea loc în ziua de 26 aprilie 2023, ora 13 30 , la Centrul

Cultural „Drăgan Muntean” Deva, Sala „Liviu Oros”.


Deși nu este născut în județul Hunedoara, Ovid Densusianu este

descendentul ilustrului neam al Densușienilor, familie care a dat culturii române

personalități precum Beniamin, Aron și Nicolae Densușianu, mari cărturari cu

rădăcini în Țara Hațegului, mari patrioți care și-au dedicat viața cercetării

istoriei românilor și studierii originii limbii române. Această temerară

întreprindere a continuat-o cu strălucire Ovid Densusianu, prin pasiunea cu care

s-a aplecat o viață întreagă asupra unor cercetări de lingvistică, dialectologie,

istoria limbii române și locul acesteia în marea familie a limbilor romanice. O

simplă trecere în revistă a operei lui Ovid Densusianu impresionează atât prin

marea ei bogăție, cât și prin diversitatea temelor ce pun în lumină confluențe

lingvistice pe care eruditul lingvist le-a studiat în limbile romanice și în

dialectele acestora. Firul roșu care traversează tot ceea ce acest cărturar a scris și

conferențiat vreme de 45 de ani, până în ultima zi a vieții, este dragostea

profundă pentru limba română și tenacitatea cu care s-a străduit, și a reușit, să

așeze limba noastră acolo unde îi este locul, deloc mai prejos față de celelalte

limbi europene.


Etnografia și folclorul au fost și ele o zonă de interes și studiu pentru

Ovid Densusianu, stau mărturie lucrări de referință ale acestuia legate de Țara

Hațegului și locuitorii ei, cu graiul, portul și obiceiurile lor.

Dacă la toate acestea adăugăm și activitatea literară, cea de poet,

traducător și creator de gazetă a lui Ovid Densusianu, obținem portretul unui

veritabil umanist.


Prezentarea va fi o amplă și bine documentată trecere în revistă a vieții lui

Ovid Densusianu, cărturar și dascăl devotat vocației pe care a avut-o ca

moștenire de la străluciții săi înaintași.

În finalul manifestării, vor fi adresate întrebări din subiectul prezentat, cei

care vor răspunde corect vor primi premii constând în cărți și diplome oferite de

biblioteca județeană.


Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara
20 afișări0 comentarii

Commentaires


bottom of page