top of page

Rezultatele Mini Bursei locurilor de muncă – 20 aprilie 2023 - Hunedoara

Comunicat de presă

Rezultatele Mini Bursei locurilor de muncă – 20 aprilie 2023 - Hunedoara


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara a organizat, în data

de 20 aprilie 2023, MINI BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ la Hunedoara, în cadrul proiectului SICO-HD – “Servicii Integrate pentru COmunitatea marginalizată din municipiul

Hunedoara”, care are ca scop reducerea numărului de persoane aflate în risc de

sărăcie sau excluziune socială în ZUM, alături de îmbunătățirea calității vieții,

creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică

în teritoriul SDL a Municipiului Hunedoara.


La finalul Mini Bursei locurilor de muncă, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei

de Muncă Hunedoara raportează următoarele rezultate:


Au fost contactaţi un număr de 20 de angajatori în vederea participării la bursă şi au

participat efectiv un număr de 16 de agenţi economici.

Oferta de locuri de muncă a numărat 76 de posturi și au participat la bursă 198 de

persoane.


Au fost selectate 32 de persoane în vederea încadrării şi au fost încadrate în muncă

12 de persoane.


Agenţia va monitoriza după un interval de 30 de zile câte dintre persoanele

selectate au fost încadrate în muncă.

Dorim să mulţumim tuturor participanţilor la bursă pentru înţelegere şi buna

colaborare.


Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara
24 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page