top of page

S-a deschis programul pentru finanţări nerambursabile la CJ Hunedoara

Domeniile pentru care se acordă finanţări nerambursabile şi sumele aprobate pentru anul 2020, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 30/2020 și nr. 36/2020 sunt următoarele:


  1. Programe și proiecte culturale, inclusiv cultură scrisă - 200.000,00 lei

  2. Programe, activități și proiecte de tineret - 300.000,00 lei

  3. Programe și proiecte sportive - 680.000,00 lei

  4. Culte religioase - 1.000.000,00 lei


Regulamentul și documentaţia de solicitare a finanţărilor nerambursabile, adoptate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 37/2020 se pun la dispoziţia celor interesaţi la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara - Compartimentul culte, sport, activități culturale, sau pe site-ul Consiliului Judeţean Hunedoara, www.cjhunedoara.ro.Aplicanţii vor depune proiectele pentru obținerea finanţării nerambursabile la Registratura Consiliului Judeţean Hunedoara, camera nr. 2 (două exemplare - original și copie, în plic închis pe care se va menționa solicitantul, domeniul, denumirea proiectului și codul unic de înregistrare al acestuia, nr. telefon) din data de 09.03.2020.


Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se face de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de eligibilitate și evaluare cuprinse în Legea nr. 350/2005, a Regulamentului adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 37/2020.


Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 07.04.2020, ora 16.00.

5 afișări

Comments


bottom of page