top of page

Serviciu medical NOU la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Geoagiu

Serviciu medical NOU la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Geoagiu, prin Ambulatoriul de Specialitate Integrat.


Sanatoriul Geoagiu va oferi pa¬ci¬enților un nou segment de in¬ves¬tigații, unele specifice pentru diag¬nos¬ticul, tratamentul și evaluarea per¬soanelor cu apnee în somn, forma obstructivă. Pe¬ri¬oa¬dele de somn întrerupt sau re¬dus ca¬litativ pot conduce, în timp, la ma¬¬ni¬festări fiziologice gra¬ve, cu im¬pact de pro¬porții asupra orga¬nismului. Netra¬tate, acestea pot induce apariția unor noi afecțiuni sau com-plicații.


Apneea de somn obs¬truc¬tivă este de¬finită ca lipsa fluxului aerian pe căile aeriene, însoțită de mișcări toracice și ab¬dominale, da¬to¬rate unui obstacol (polipi nazali, for¬ma¬țiuni adenoide, de¬viație de sept nazal, BPOC, fibroza pul¬monară, obe-zitate, sindrom metabolic, formațiuni toracice sau abdominale gigante).


Diagnos¬ti¬cul și evoluția afecțiunii se formulează pe baza po¬ligra¬fiei nocturne cardio-respira¬torii, iar tra¬tamentul implică folosirea Venti¬lației Non-Invazive de tip CPAP (presiu¬ne pozitivă în căi aeriene de tip con¬ti¬nuu) și BiPAP (presiune pozitivă în căi ae¬riene cu două nivele pre¬sio¬nale), aso¬ciat tratamentului comor¬bi-dităților.


Informații și pro¬gra¬mări:

Tel. 0254-248.884

E-mail: info@sanatoriulgeoagiu.ro ori pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/sanatoriulgeoagiu


849 afișări0 comentarii

Commenti


bottom of page