top of page

Vernisajul expoziției de pictură cu tema „Credință, ie și natură în artă”

COMUNICAT DE PRESĂ


Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva, cu sprijinul

Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Teatrul Dramatic „Ion D.

Sîrbu” Petroșani, organizează în ziua de 26 iulie 2023, ora 17 00 , vernisajul

expoziției de pictură cu tema „Credință, ie și natură în artă”. Expoziția va fi

amenajată în foaierul Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani.


Lucrările expuse sunt creația membrilor Clubului de arte plastice

„Curcubeu”, club care și-a început activitatea în luna februarie 2022 sub

îndrumarea doamnei Simona Locsei, bibliotecară și, totodată, talentat artist

plastic. Cursul desfășurat în cadrul Clubului „Curcubeu” a avut drept scop

cultivarea talentului pentru pictură al oricărei persoane cu vârsta de peste 16 ani

care simte o chemare spre artă, spre pictură, spre exteriorizarea sentimentelor cu

ajutorul imaginii artistice. Toți cei care au dorit să aprofundeze o tehnică

precum pictura în acuarelă, pictura în acrilic, pictura în ulei pe pânză, pictura pe

sticlă și piatră și care vor să experimenteze desenul în creion, cărbune sau pastel

au găsit în aceste cursuri modalitatea ideală de a-și pune în valoare talentul.


Îndrumați cu competență, cursanții au realizat lucrări de mare sensibilitate, cu

valoare artistică, în care autorii lor și-au materializat sentimentele. Temele alese

au fost variate, în concordanță cu personalitatea și inspirația fiecăruia, astfel că

au rezultat lucrări cu vădite calități estetice, stilistice și artistice. De la peisaj la

portret, de la alegorii la pictură abstractă, nonfigurativă, fiecare artist amator și-

a pus amprenta pe lucrarea realizată cu limbajul plastic propriu, adecvat

personalității sale.


Lucrările ce vor fi vernisate aduc laolaltă o tematică generoasă, o triadă

care a dat ocazia autorilor de a da frâu liber sentimentelor inspirate de noțiunile

sub semnul cărora este organizată expoziția: credință sinceră, tradiție

românească și dragostea pentru natura în veșnică schimbare și mereu gata să

inspire talente.


În spațiul generos pus la dispoziție de Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu”

Petroșani, lucrările vernisate își găsesc un loc ideal pentru a bucura privirile

celor care iubesc frumosul și doresc să petreacă clipe reconfortante în universul

mereu tânăr al artei.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 26 iulie – 25 august 2023.


Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara
37 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page