top of page

Vineri, 15 ianuarie 2021, de la ora 11.00, CJ Hunedoara este convocat în ședință extraordinară

Vineri, 15 ianuarie 2021, de la ora 11.00, Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință extraordinară în sistem videoconferință cu următoarea ordine de zi:

1. Depunerea jurământului de către domnul consilier județean Bârea Vasile; 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al doamnei Hangan Pollyanna Hanellore; 3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean la domnului David Adrian Nicolae; 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare

Regională a Regiunii Vest și Unitatea administrativ-teritorială Județul Hunedoara pentru realizarea Proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” ce vizează investiția ”Modernizare DJ 705 A: Orăștie – Costești - Sarmizegetusa Regia, km 2+200-19+465”; 5. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021


77 afișări
bottom of page