top of page

Vineri, 29 ianuarie 2021, de la ora 11.00, CJ Hunedoara este convocat în ședință ordinară

Vineri, 29 ianuarie 2021, de la ora 11.00, Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință ordinară cu următorul proiect al Ordinii de zi:

1. Depunerea jurământului de către domnul consilier județean Fekete Zoltan Iosif și doamna consilier județean Chivu Cristina; 2. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara; 3. Proiect de hotărâre privind alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara; 4. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 206/2020 privind constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara pe principalele domenii de activitate; 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție I Pneumologie și șef secție II Pneumologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad; 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție I Pneumologie – TBC și șef secție II Pneumologie – TBC la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu; 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu; 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director financiar contabil la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad; 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat din Județul Hunedoara pentru anul școlar 2021 – 2022; 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2020 – 2021; 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” pentru anul şcolar 2020 – 2021; 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul şcolar 2020 – 2021; 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan pentru anul şcolar 2020 – 2021; 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva pentru anul şcolar 2020 – 2021; 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru anul şcolar 2020 – 2021; 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I. G. Duca” Petroșani pentru anul şcolar 2020-2021 Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Hunedoara din România și Provincia Shaanxi din Republica Populară Chineză; 19. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unor spații imobiliare aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, în vederea desfășurării activităților specifice Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Județul Hunedoara; 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Închiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani din județul Hunedoara”; 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de asociere încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Municipiul Vulcan, prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan, pentru închiderea ecologică a depozitului neconform de deșeuri din Municipiul Vulcan; 22. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva; 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Montare puțuri și conducte de gaz aferente instalației de colectare a gazului de depozit din celula nr.1 a depozitului de deșeuri din Centrul de management integrat al deșeurilor Bârcea Mare”; 24. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al comunei Totești; 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2021”.


44 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page