top of page

Vladimir Nabokov, o personalitate fascinantă


Printre personalitățile importante comemorate în luna aprilie se numără și marele

scriitor rus Vladimir Nabokov căruia Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara –

Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, i-a dedicat o manifestare cultural-

educativă specială. În ziua de 22 aprilie, sub genericul „Vladimir Nabokov - Omul la

răscrucea istoriei. 125 de ani de la nașterea scriitorului” a fost organizată în Sala Mare a

Teatrului de Artă Deva o amplă și bine documentată prezentare a acestei mari personalități a

literaturii universale din prima jumătate a secolului XX. La manifestare au luat parte elevi de

la liceele și colegiile naționale din Deva.


Ca de obicei, tema aleasă a avut drept scop prezentarea unei personalități culturale pe

care elevii nu o studiază la orele de școală, pe de o parte, și, pe de altă parte, am dorit să

stimulăm în acest fel gustul pentru lecturile de bună calitate ale elevilor.

Vladimir Nabokov este o personalitate foarte importantă a culturii universale, un

scriitor de origine rusă care și-a scris o mare parte din operă în limbile rusă și engleză. În

dreptul numelui său, ca ocupație, se află un șir lung de profesii, preocupări, domenii de

interes: romancier, poet, traducător, dramaturg, scenarist, critic literar, jurnalist, entomolog,

jucător și teoretician al jocului de șah, profesor universitar. Este profilul impresionant al unei

personalități copleșitoare prin anvergura preocupărilor și vocea excepțională al unui scriitor

care s-a exprimat în mai multe limbi cu același talent.

Născut în orașul Sankt Petersburg, într-o familie de intelectuali și nobili ruși, Vladimir

Nabokov a fost nevoit să ia calea exilului după instaurarea la putere, în 1917, a regimului

bolșevic condus de Lenin. Perfect cunoscător al limbilor engleză, germană și franceză, odată

ajuns în Occident (în Germania, apoi în Franța și S.U.A.), Nabokov și-a scris opera literară în

limba engleză, după ce debutase cu romane, poeme, drame scrise în limba rusă.

La 15 ani i-a apărut la Sankt Petersburg primul volum de versuri, iar primul roman,

Mașenka, scris în limba rusă, a văzut lumina tiparului la Berlin și este romanul pe care l-a

îndrăgit cel mai mult, după propria declarație, unul dintre cele mai reușite romane de

dragoste.


Nostalgia și dorul după copilăria și adolescența petrecute în Rusia natală le-a pus în

paginile emoționante ale romanului-confesiune Vorbește, memorie.

Dintre cele mai renumite romane ale lui Nabokov amintim: în limba rusă Mașenka,

Apărarea Lujin, Ochiul, Darul, Disperare, Invitație la eșafod, Lucruri transparente etc., iar

în limba engleză Ada sau ardoarea, Lolita, Pnin, Foc palid etc.

De asemenea, a tradus în engleză poemul Evgheni Oneghin de Pușkin și Un erou al

timpului nostru, de Lermontov. În limba rusă a tradus din Shakespeare, Goethe, Musset,

Lewis Carroll. De asemenea, printre lucrările sale de critică literară se remarcă studiul despre

creația lui Gogol, unul dintre cei mai importanți prozatori ruși pe care Nabokov l-a admirat

mult.


A avut o mare pasiune pentru fluturi și a fost un competent entomolog, studiind

îndelung aceste delicate ființe.

Romanele lui Vladimir Nabokov s-au bucurat de un uriaș succes datorită stilului cu

totul aparte, inovativ și încărcat de semnificații care se dezvăluie pe măsură ce cititorul

decriptează toate straturile scriiturii. Cărțile scrise de Nabokov nu sunt o lectură facilă, ele cer o anumită familiarizare cu tehnica frazei, cu stilul său care la prima vedere pare ermetic, dar în final cititorul este atras de frumusețea limbii și de talentul excepțional al scriitorului de a jongla cu cuvintele unor limbi pe care le stăpânește perfect.


Celebritatea mondială a cunoscut-o cu romanul Lolita, apărut în 1955 la Paris, unde a

scandalizat moravurile vremii, carte ce a rămas în literatura universală ca o capodoperă, o

așa-numită „carte cult”.

Prezentarea vieții și operei lui Vladimir Nabokov s-a făcut în așa fel încât liceenilor

aflați în sală să li se stârnească interesul față de opera acestui mare scriitor și să aibă

curiozitatea de a citi și înțelege un alt fel de literatură, deloc facilă, și să treacă pragul

bibliotecii noastre pentru a împrumuta cărțile acestui mare scriitor.

Ca de obicei, în finalul prezentării au fost adresate întrebări celor prezenți în sală, iar

răspunsurile corecte au fost răsplătite cu premii constând în cărți și diplome oferite de

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva.


Cu deosebită prețuire,

Manager,

Ioan Sebastian BARA
3 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page